Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Glastastisch, gevestigd op Vreeburg 49, 4901 XD te Oosterhout NB. Nummer KvK: 2012 8853. Statutair gevestigd te Oosterhout.

Toegang tot en gebruik van de Glastastisch website is onderworpen aan de algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Glastastisch website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Glastastisch website (www.glastastisch .nl) en alle andere websites van Glastastisch die door middel van links aan de Glastastisch website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Glastastisch website stem je in met deze voorwaarden.

De Glastastisch website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Glastastisch en haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Glastastisch website bekende gegevens. Glastastisch kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Glastastisch instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Glastastisch kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Glastastisch website en de voor de website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Glastastisch behoudt zich het recht voor om de Glastastisch website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Glastastisch sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Glastastisch website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Glastastisch website.

Links

De Glastastisch website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Glastastisch evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectueel eigendom

Glastastisch en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Scroll naar boven