Privacyverklaring

De Privacypolicy geldt voor iedereen die website www.glastastisch.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.glastastisch.nl staat onder beheer van Glastastisch, de contactgegevens zijn te vinden op de website www.glastastisch.nl.

2. Gegevens van bezoekers

 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.glastastisch.nl worden permanent bewaard, maar altijd anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of een organisatie.
 • Glastastisch zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, alles conform hetgeen momenteel technisch mogelijk is.
 • Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden.
 • Op gedeelten van de website die informatie bevatten die door andere gebruikers van de website is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons daarom het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de website te verwijderen.

3. Cookies

 • Glastastisch maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Glastastisch de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel  gebruiksvriendelijker.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 • Glastastisch maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Glastastisch zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
 • Glastastisch maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers (geanonimiseerd) worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Glastastisch, de contactgegevens staan vermeld op de website www.glastastisch.nl.

5. Disclaimer

Glastastisch is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

6. Bestellingen

De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Glastastisch.

7. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Glastastisch kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de bestelling.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid, etcetera, waarvan Glastastisch denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
 • Gegevens die door de klant aan Glastastisch zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

8. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Glastastisch verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, alles conform hetgeen momenteel technisch mogelijk is.

9. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Glastastisch zal de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging per email of brief door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Scroll naar boven